Kurser

Vi bjuder online kurser i programmering i Python och i Block programmering med användning av robotar. Syftet att öka intresse hos barn 8-17 år  för programmering samt förenklar abstrakt genom att learn by doing i programmering. 

Vi kan hyra ut robotar eller kan man köpa. 

Kostanden per timmer är 350 kr ink. moms  tillkomma hyran  av en robot.  10 timmar kurs kostar 3999 kr. inklusive  kostanden för att  hyra robot.