IoT utvecklingskort Sverige

Sakernas internet, Internet of Things (IoT) är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder , alla möjliga saker samt människor och djur förses med små inbyggda sensorer och processorer. Källa: IoT Sverige

Vi hjälper dig genom teknik i din hand att starta innovativt projekt inom IoT för att bidra till innovativ samhällsutveckling. I vårt webbshop hittar man alla möjliga produkter som vi vill se till att våra produkter uppfyller höga krav på funktion och kvalitet. 

"Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations." - Steve Jobs