Plant watering alarm - växtvattensalarm

  • 55 kr

Kvittra är ett växtvattensalarm och det är bra miljöval - så enkelt som det. Du lägger den i jorden nära en växt och det avger en liten kvit när jorden är torr,


I lager.
Artikelnummer: kvittra186
Dela


Kvittra är ett växtvattensalarm och det är bra miljöval - så enkelt som det. Du lägger den i jorden nära en växt och det avger en liten kvit när jorden är torr, påminner dig om att vattna växten.

Det är verkligen lätt att använda. Du håller bara den  svarta kretskortet i din växtens jord med ett CR2032-batteri i det, klicka på knappen på baksidan för att ställa in "torrpunkten" och vattna din växt. Enheten känner sedan av fukten i din jord och "Kvittra" genom en piezo när din växt når torrpunkten igen - påminner dig om att din växt är törstig!

Chirp uses capacitive humidity sensing as opposed to resistive humidity sensing, this means, it does not make electrical contact with the soil, avoiding electrode corrosion and soil electrolysis and resulting in better accuracy and longer battery life. In default mode (alarm mode) you put it into the soil near a plant and it emits a tiny chirp when the soil is dry, reminding you to water the plant. But we go to switch it to sensor mode to capture measurement data.

Bra miljöval

Chirp! - plant watering alarm

Plant watering alarm - chirps when the soil dries out. Based on capacitive moisture sensing.

Chirp is a plant watering alarm - as simple as that. You put it into the soil near a plant and it emits a tiny chirp when the soil is dry, reminding you to water the plant. 

Chirp uses capacitive humidity sensing technique that does not interfere with the soil and does not cause corrosion of electrodes, unlike resistive sensing.

Chirp is Open Source and totally hackable - you can download and fiddle with the firmware or use it as a standalone moisture sensor.

Special care has been taken not to make it yet another source of annoyance - Chirp can detect if it’s day or night by measuring the amount of ambient light and will not make noise at night.

The alarm level can be set for each plant individually. As water is consumed by the plant, Chirp will detect the low moisture level and will start to emit rare short chirps. As more water evaporates, Chirp will increase the alarm rate.