ESPDuino inbyggd wifi from ESP8266 kompatibel med Arduino UNO R3

I lager.

149 kr

ESPduino är baserat på ESP8266 ESP-13, vilket kan vara kompatibelt med utvecklingsbordet för Arduino UNO R3. ESPduino=WiFi+Arduino UNO R3.

Genom att använda ESP8266 WiFi Chip och MCU kan ESPduino arbeta med stöd av WiFi. Jämfört med det traditionella Arduino UNO-utvecklingsbordet behöver användarna inte köpa en annan WiFi-utvecklingsbord när de utvecklar några WiFi-applikationer.

Som företagskund kan du välja att betala med företagsfaktura det gäller skolor och högskolor.  


Arduino ESPduino för utveckling