ESPDuino inbyggd wifi from ESP8266 med ESPDUINO-32 ESP-WROOM-32 kompatibel med Arduino UNO R3

  • 149 kr

ESPduino är baserat på ESP8266 ESP-13, vilket kan vara kompatibelt med utvecklingsbordet för Arduino UNO R3. ESPduino=WiFi+Arduino UNO R3.Det finns nu version&n

I lager.
Artikelnummer: SKU61
Dela

ESPduino är baserat på ESP8266 ESP-13, vilket kan vara kompatibelt med utvecklingsbordet för Arduino UNO R3. ESPduino=WiFi+Arduino UNO R3.

Det finns nu version 

ESPDuino-32 board is from ESP32 module, which is compatible with Arduino. Denna version som vi skickar när ni gör beställning 

Genom att använda ESP8266 WiFi Chip och MCU kan ESPduino arbeta med stöd av WiFi. Jämfört med det traditionella Arduino UNO-utvecklingsbordet behöver användarna inte köpa en annan WiFi-utvecklingsbord när de utvecklar några WiFi-applikationer.

ESPduino is developed by Doit company based on the ESP8266 ESP-13, which can be compatible with Arduino UNO R3 development board; i.e., ESPduino=WiFi+Arduino UNO R3. By using the ESP8266 WiFi Chip and MCU, ESPduino can work with the support of WiFi. Compared to the traditional Arduino UNO development board, users don't have to buy another WiFi development board when developing some WiFi applications. 

Features

  • With WiFi;
  • Compatible with Arduino UNO R3;

How to Use

This section is just for the installation and use the Arduino IDE, and download the code into the ESPduino development board. Especially, for convenience, we have already improved the ESPduino since Sep. 30, 2016, and now you DO NOT need to press any button, when you download the code. Note that, the old version must press the button when download the code.

GUIDE ESPDuino

Applications & Examples


Arduino ESPduino för utveckling